disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Daniëlle Rietveld. Wilt u een of meerdere foto’s gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld krant, website of een andere media vorm, neemt u dan contact op met Daniëlle Rietveld.